OFERTA DE ȘCOLARIZARE, ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 –

Clasa a IX-a – ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, CURSURI DE ZI, CU FRECVENȚĂ:

Filiera Teoretică, Profilul Real, specializări:
Matematică – Informatică / intensiv informatică , 1 clasă, 26 locuri
-Ştiinţe ale naturii , 2 clase, 52 locuri
Filiera Teoretică, Profilul Umanist, specializări:
Filologie / intensiv limba engleza – 1 clasă, 26 locuri
Stiinte sociale, 1 clasă, 26 locuri
Filiera Tehnologică, Profilul Resurse naturale si protectia mediului, calificare profesională:
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, 1 clasă, 24 locuri
Filiera Tehnologică, Profilul Tehnic, calificare profesională:
Tehnician mecatronist, 1 clasă, 24 locuri
Filiera Vocațională, Profilul Sportiv, calificare profesională:
Instructor sportiv, 1 clasă, 12 locuri – volei, 12 locuri – baschet.

Clasa a IX-a - ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, 3 ANI, CURSURI DE ZI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, CALIFICARE PROFESIONALĂ:

Operator sonde: 1 clasă, 28 locuri – în parteneriat cu OMV PETROM SA

Partener educațional OMV PETROM

OMV Petrom organizează și susține prin Proiectul educațional ”Școala Petroliștilor” (din cadrul campaniei ”România Meseriașă”) o clasă de învățământ profesional dual cu un număr de 28 de locuri, la calificarea OPERATOR SONDE pentru industria de petrol.
Timp de 3 ani
, elevii clasei de operator sonde vor studia după un curriculum actualizat, beneficiază de stagii de practică în cadrul companiei, burse școlare, cursuri de dezvoltare profesională susținute de angajații OMV Petrom și bursă suplimentară pentru toți elevii 500 lei/lună.
În plus, pentru primii 10 elevi care au note peste 8, OMV Petrom oferă încă 200 lei/lună incepand din semestrul al II-lea al clasei a IX-a.

https://www.facebook.com/taraluiandrei.ro/posts/3765482876855519

 

https://www.taraluiandrei.ro/scoala-petrolistilor

 

OFERTA DE ȘCOLARIZARE, AN ȘCOLAR 2021 – 2022