Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, in anul scolar 2019-2020:

Anul școlar 2019-2020

Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, in anul scolar 2019-2020:
1. OMEC nr. 4421/29.05.2020
2. OMECI nr. 4843/2009
3. Procedura Operațională privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, in anul scolar 2019-2020
4. Descărcați – cererea tip de înscriere

Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor cu studiul intensiv al limbii engleze (clasa a XII-a B, Științe ale naturii / intensiv limba engleză), in anul scolar 2019-2020:

Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor cu studiul intensiv al limbii engleze (clasa a XII-a B, Științe ale naturii / intensiv limba engleză), in anul scolar 2019-2020:
1. OMEC 4422/29.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, pentru anul scolar 2019-2020;
2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea si desfasurarea probelor pentru obtinerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv al unei limbi moderne, în anul școlar 2019 – 2020;
3. Descărcați – cererea tip de înscriere a candidaților clasei a XII-a B (Științe ale naturii / intensiv limba engleză)