Despre noi

Liceul “Voievodul Mircea”, şcoală reprezentativă MEC, şi-a dobândit de-a lungul a aproape 90 de ani de existenţă un loc bine definit între şcolile municipiului. Este un statut câştigat prin munca dusă până la sacrificiu de generaţiile de profesori, prin calitatea specială a pregătirii elevilor, prin grija zilnică de a asigura condiţii optime de pregătire.

Construită în anul 1923 pentru a găzdui Şcoala Normală de Băieţi “I. H. Rădulescu”, baza materială se va completa treptat, mai ales după ce aici se mută Şcoala de Arte şi Meserii (Liceul Industrial de băieţi), înfiinţată în 1925. Edificiul impunea încă de atunci, după cum reiese dintr-un proces verbal de inspecţii, încheiat în anul 1940 : “În apropierea Gării, pe frumosul bulevard umbrit de aleea de castani şi tei, în fundul unui parc de curte boierească, se ridică frumoasa clădire a liceului industrial de băieţi”.

Această instituţie va evolua, pregătind forţa de muncă pentru industria petrolieră, iar din anul 1990 profilul s-a diversificat foarte mult, fapt ce a făcut să se mărească oferta pentru absolvenţii de gimnaziu şi să putem ridica ştacheta pregătirii.

În paralel, şcoala a fost angrenată în foarte multe activităţi, concepute pentru a răspunde nevoilor fireşti de conturare şi consolidare a personalităţii tinerilor.

Astfel, grupul şcolar este singura şcoală asociată UNESCO din judeţ, calitate în care, anual, a organizat cel puţin o acţiune de nivel naţional, bun prilej pentru elevii noştri să stabilească legături cu tineri din ţară; de puţină vreme a devenit prima şcoală din ţară acceptată în Federaţia Internaţională a Şcolilor UNESCO.

Prestaţia realizată în această calitate a fost consacrată prin decernarea Medaliei de Aur UNESCO cu prilejul finalei Jocurilor Olimpice ale Păcii (Lomé – Togo), precum şi a Steagurilor Internaţiomale ale Toleranţei. Se adaugă Diploma de excelenţă, acordată de C.N.R. UNESCO, pentru “zece ani de activitate intensă ca şcoală reprezentativă din sistemul şcolilor asociate UNESCO din România”, distincţie ce răsplăteşte efortul, talentul şi abnegaţia colectivului de aici.

La iniţativa unui grup de profesori şi elevi s-a înfiinţat Clubul Fundaţiei Naţionale “Moştenirea Văcăreştilor”, club afiliat UNESCO.

Şcoala are revistă proprie – “Noi, dar altfel”, realizată număr de număr de elevi, aproape în exclusivitate.

Elevi ai şcolii au devenit prezenţe constante în întrecerile şcolare, ajungând până la marea performanţă.

Iată doar câteva dintre argumentele noastre, ce valorifică tradiţia şi prefigurează o evoluţie care să ofere viitorilor noştri parteneri – elevi şi părinţi – certitudinea idealului spre care tind.

Acesta este motivul pentru care, în urma evaluării făcute după Metodologia MEN, şcoala a devenit unitate reprezentativă pentru învăţământul românesc.

Activităţile organizate sau găzduite de şcoală, dacă ne referim doar la ultimii douăzeci de ani, au fost de mare amploare, constituind o carte de vizită onorantă pentru învăţământul românesc.

Prof. Mihai DIACONESCU
director, 1990-2003
(Extras din “Grupul Şcolar “Voievodul Mircea” Târgovişte – Monografie)