ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

CLASA A IX-A, LICEU,  FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL SPORTIV,

CALIFICAREA PROFESIONALĂ INSTRUCTOR SPORTIV – 24 LOCURI

(12 LOCURI PENTRU BASCHET, 12 LOCURI PENTRU VOLEI)

Probe și norme pentru evaluarea calității motrice.

Rezultatele la probele de aptitudini – profilul sportiv 2020

Rezultatele la probele de aptitudini – profilul sportiv 2020Vizualizeaza rezultatele


I M P O R T A N T !
Admiterea candidaţilor care au promovat probele de aptitudini, se face, după susţinerea şi comunicarea rezultatelor evaluării naţionale pentru absolvenţii calsei a VIII-a, în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4948/ 27.08.2019, cu modificările şi completările ulterioare.