ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

CLASA A IX-A, LICEU,  FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL SPORTIV,

CALIFICAREA PROFESIONALĂ INSTRUCTOR SPORTIV – 24 LOCURI

(12 LOCURI PENTRU BASCHET, 12 LOCURI PENTRU VOLEI)

Probe și norme pentru evaluarea calității motrice.