Examenul național de bacalaureat 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.976/25.08.2022) pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 

    • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

  • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.
  • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

Actualizare

Activități

Programul Caleidoscop, an școlar 2022-2023

Suntem bucuroși să vă aducem vești bune!
 Liceul nostru a devenit Partener Instituțional al UiPath Foundation, organizație non-guvernamentaIă ce își propune să ofere sprijin și șanse egale copiilor din comunitățile vulnerabile din România, pentru a avea acces la oportunități educaționale de calitate. Programul organizației, numit Own Your Path/Caleidoscop, s-a lansat în septembrie 2022 şi își propune să identifice liceeni de clasa a IX-a care au nevoie de susținere pentru a-și continua parcursul educațional.
Ce presupune programul?
Acces la oportunități educaționale online prin intermediul platformei digitale
Dezvoltarea abilităților secolului al XXI-lea
Bursă lunară

Date contact profesor partener: Eftimie Cristina 0729361386 între orele 14.00-16.00

Consiliul de administraţie 2022-2023

Consiliul de administratie, an şcolar 2022-2023:

Președinte: OPREA MIHAELA VERONICA – DIRECTOR
Secretar: NĂSTĂSESCU DANIELA FLORINA

Membri:
ION CARMEN MARIA – DIRECTOR ADJUNCT
UNGUREANU FLORINA – REPREZENTANT AL CADRELOR DIDACTICE
ANDRONACHE FLORIN – REPREZENTANT AL CADRELOR DIDACTICE
EFTIMIE CRISTINA MIHAELA – REPREZENTANT AL CADRELOR DIDACTICE
DUŢĂ VASILE MARIUS – REPREZENTANT AL CADRELOR DIDACTICE
MIHĂESCU MAGDALENA – REPREZENTANT AL PRIMARULUI
PUȘCAȘU EUGEN – REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
ATANASIU OANA – REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
DROGOREANU RALUCA – REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
PANAICHE MĂDĂLINA – REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR
APOSTU CORINA – REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR
BARBU VALENTIN – REPREZENTANT OMV PETROM SA
MIRICĂ DORELA – REPREZENTAT APM DÂMBOVIŢA
SANDU ARCADIE – REPREZENTANT AL ELEVILOR

Hotărâri ale consiliului de administraţie:

Hotărâri:

Hotărârea nr. 8 din 31.10.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 7 din 14.10.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 6 din 7.10.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 5 din 28.09.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 4 din 19.09.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 3 din 09.09.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 2 din 07.09.2022 (Format .pdf)

Hotărârea nr. 1 din 02.09.2022 (Format .pdf)