Baza materială

Corpul A
– 1 săli de clasă la parter
– 4 săli de clasă la etajul I
– 10 săli de clasă la etajul 2
– 2 laboratoare de informatică
– 1 laborator multimedia
– 1 cabinet matematica
– 1 cabinet istorie
– 1 sală de festivităţi (Amfiteatru)
– 1 muzeu
– Cabinet C.D.I. la etajul 1

Corpul B
– 3 săli de clasă la parter
– 7 săli de clasă la etajul I
– 5 săli de clasă la etajul 2
– 2 săli de clasă la etajul 2
– 1 laboratoar informatică la etajul 3
– 1 laborator multimedia la etajul 3
– 1 laborator de fizică la parter
– 1 laborator de chimie la parter
– 1 laborator de biologie la etajul 2
– 1 laborator geografie la etajul 3

Ateliere şcolare
– 3 ateliere de mecanică
– 1 atelier electromecanic

Baza sportivă
– 1 sală de sport
– 1 teren de sport

Biblioteca
– 24806 volume
– colecţii de reviste de specialitate
– acces online la volumele bibliotecii https://www.lvm-tgv.ro/category/biblioteca/
– Alte dotări (calculator cu internet/imprimanta/smart-tv)

Căminul internat – 250 locuri

Cantină – 200 locuri

Cabinete medicale
cabinet de medicină generală, cu isolator

Alte spaţii
– ateliere de întreţinere
– parcul şcolii