Examene de diferență – 28.08-01.09.2023

Examene de diferență – 28.08-01.09.2023

Informații privind privind disciplinele la care se vor susține examene de diferență în perioada 28.08-01.09.2023 se pot obține de la secretariatul Liceului Voievodul Mircea. Conținuturile și bibliografia sunt afișate pe site, la secțiunea Examene elevi.

 

 

Notă

1. Elevii care se transferă la filiera vocațională, profil vocațional-sportiv vor prezenta în ziua susținerii probei la Pregătire sportivă practică o adeverință eliberată de medicul de medicină sportivă din care să rezulte că sunt apți pentru efort fizic.

2. La disciplina TIC se va susține probă scrisă și probă practică.

3. La disciplinele Pregătire sportivă practică, Educație vizuală, Educație artistică și Educație muzicală se va susține probă orală și probă practică.

4. La toate celelalte discipline se va susține probă scrisă și probă orală.

 

Conținuturi

Centralizator

Conținuturi TIC, CLS XI-a

Conținuturi – VOCATIONAL SPORTIV – Clasa a X-a

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023

Proba SCRISĂ

 

 

 

 

Numere de telefon pentru sesizarea neregularităților în timpul examenelor și concursurilor

TELVERDE ISJ: 0800816245
TELVERDE MEC: 0800801100

Examenul național de bacalaureat 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.976/25.08.2022) pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

 • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.
 • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

Examenul național de bacalaureat august – septembrie 2022

Examenul național de bacalaureat, sesiunea  august – septembrie 2022

Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale:

 

Proba SCRISĂ

1. Repartizarea candidaților în sălile de examen:

2. Informații importante pentru candidati aici.

Examene de diferență în perioada 22.08-02.09.2022

Examene de diferență – 22.08-02.09.2022 

Informații privind privind disciplinele la care se vor susține examene de diferență în perioada 22.08-02.09.2022 se pot obține de la secretariatul Liceului Voievodul Mircea, la avizierul unității școlare și pe site, la secțiunea Examene elevi.

Notă

 1. Elevii care se transferă la filiera vocațională, profil vocațional-sportiv vor prezenta în ziua susținerii probei la Pregătire sportivă practică o adeverință eliberată de medicul de medicină sportivă din care să rezulte că sunt apți pentru efort fizic.
 2. La disciplina TIC se va susține probă scrisă și probă practică.
 3. La disciplinele Pregătire sportivă practică, Educație vizuală, Educație artistică și Educație muzicală se va susține probă orală și probă practică.
 4. La toate celelalte discipline se va susține probă scrisă și probă orală.

LINK – URI:

BACALAUREAT 2022

Examenul național de bacalaureat iunie – iulie 2022

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate,

cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

1. Repartizarea candidaților în sălile de examen:

 

 

Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – în atenția candidaților

Repartizarea candidaților – 15 iunie 2022 (proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă)

Repartizarea candidaților – 16 iunie 2022 (proba orală)

 

 

1. Programare elevi Proba A subcomisia 1

2. Programare elevi Proba A subcomisia 2

3. Informatii metodologie elevi

4. Proba A subcomisii clase

5. Proba A acces elevi

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului).
Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.
Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale
, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

 Exam - Free computer iconsSimularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022

Repartizarea elevilor în sălile de examen pentru simularea probelor scrise, 28, 29, 30 martie 2022.

1. Obiectivele simulării: familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale

2. Calendarul simulării examenului național de bacalaureat
 28 martie 2022: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
 29 martie 2022: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
 30 martie 2022: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

3. Informații organizatorice:
– în zilele în care se desfășoară simularea probelor scrise, accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele;
– listele cuprinzând repartizarea elevilor în sălile de examen (sălile de clasă de la etajul II, corpul A) vor fi afișate vineri, 25.03.2022 la avizierul școlii și pe site-ul unității de învățământ;
accesul în corpul A se face pe ușa de intrare de la sondă; elevii se vor deplasa direct la sala de bagaje – amfiteatrul școlii – unde vor fi depozitate toate bagajele; elevii vor intra în sălile de examen având asupra lor actul de identitate și instrumentele de scris. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Extras din OME nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022

Art. 11. – (1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.
(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.
(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si in alte obiecte de depozitare personale sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si in alte obiecte de depozitare personale sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3)-(5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.
(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen“, fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii „eliminati din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
(8) Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim pot parasi sala de examen fara a primi subiectele. Candidatii primesc subiectele numai daca parasesc sala dupa expirarea timpului maxim destinat desfasurarii probelor scrise.
(9) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.
(10) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (9), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).
În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.
Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul unității de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.


Calendarul (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022).
Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).
Programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă: detalii aici [fișier pdf].
Modele de subiecte: Bacalaureat (detalii aici)
Obiectivele simulării: familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

CLASA A IX-A, LICEU,  FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL SPORTIV,

CALIFICAREA PROFESIONALĂ INSTRUCTOR SPORTIV – 24 LOCURI

(12 LOCURI PENTRU BASCHET, 12 LOCURI PENTRU VOLEI)

Probe și norme pentru evaluarea calității motrice.

Elevii transferați, care susțin examene de diferență în perioada 06 – 10 septembrie 2021

Elevii transferați, care susțin examene de diferență în perioada 06 – 10 septembrie 2021, vor telefona la secretariatul Liceului “Voievodul Mircea” ( tel. 0245612959) pentru a se informa cu privire la disciplinele la care vor susține examene.

 

 • PLANIFICARE EXAMENE DIFERENTE, vezi aici.
 • Conținuturile, temele și bibliografia pentru fiecare disciplină de învățământ, vezi aici.
 • Continuturi si bibliografie Protecția mediului IX-XI, vezi aici.
 • Continuturi si bibliografie Mecanica IX-XI, vezi aici.
 • Contiuturi chimie, vezi aici
 • Continuturi informatica, vezi aici
 • Conținuturi sociologie, vezi aici
 • Continuturi informatica, vezi aici

Examenul național de bacalaureat august – septembrie 2021

Examenul național de bacalaureat august – septembrie 2021

1. Repartizarea candidaților în sălile de examen:

2. Informații importante pentru candidati aici.

Examenul național de bacalaureat 2021

Examenul național de bacalaureat 2021

1. Repartizarea candidaților în sălile de examen:

2. Informații importante pentru candidati aici.