Examene de diferență – 28.08-01.09.2023

Examene de diferență – 28.08-01.09.2023

Informații privind privind disciplinele la care se vor susține examene de diferență în perioada 28.08-01.09.2023 se pot obține de la secretariatul Liceului Voievodul Mircea. Conținuturile și bibliografia sunt afișate pe site, la secțiunea Examene elevi.

 

 

Notă

1. Elevii care se transferă la filiera vocațională, profil vocațional-sportiv vor prezenta în ziua susținerii probei la Pregătire sportivă practică o adeverință eliberată de medicul de medicină sportivă din care să rezulte că sunt apți pentru efort fizic.

2. La disciplina TIC se va susține probă scrisă și probă practică.

3. La disciplinele Pregătire sportivă practică, Educație vizuală, Educație artistică și Educație muzicală se va susține probă orală și probă practică.

4. La toate celelalte discipline se va susține probă scrisă și probă orală.

 

Conținuturi

Centralizator

Conținuturi TIC, CLS XI-a

Conținuturi – VOCATIONAL SPORTIV – Clasa a X-a

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023

Proba SCRISĂ

 

 

 

 

Numere de telefon pentru sesizarea neregularităților în timpul examenelor și concursurilor

TELVERDE ISJ: 0800816245
TELVERDE MEC: 0800801100

Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 – “NON-FORMAL – Creat pentru a genera noutate în educatie!”

Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 – “NON-FORMAL – Creat pentru a genera noutate în educatie!”

Examenul național de bacalaureat 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.976/25.08.2022) pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 

    • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

  • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.
  • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.