Examene de diferență – 22.08-02.09.2022 

Informații privind privind disciplinele la care se vor susține examene de diferență în perioada 22.08-02.09.2022 se pot obține de la secretariatul Liceului Voievodul Mircea, la avizierul unității școlare și pe site, la secțiunea Examene elevi.

Notă

  1. Elevii care se transferă la filiera vocațională, profil vocațional-sportiv vor prezenta în ziua susținerii probei la Pregătire sportivă practică o adeverință eliberată de medicul de medicină sportivă din care să rezulte că sunt apți pentru efort fizic.
  2. La disciplina TIC se va susține probă scrisă și probă practică.
  3. La disciplinele Pregătire sportivă practică, Educație vizuală, Educație artistică și Educație muzicală se va susține probă orală și probă practică.
  4. La toate celelalte discipline se va susține probă scrisă și probă orală.

LINK – URI:

Examene de diferență în perioada 22.08-02.09.2022