Corpul A
8 săli de clasă la parter
7 săli de clasă la etajul I
6 săli de clasă la etajul 2
 
Corpul B
4 laboratoare de informatică
1 laborator multimedia
1 laborator de fizică
1 laborator de chimie
3 săli de clasă la parter
3 săli de clasă la etajul I
10 săli de clasă la etajul 2
Ateliere şcolare
1 atelier prelucrări mecanice
1 atelier sudură-forjă
4 ateliere lăcătuşerie
1 atelier electrotehnică
1 atelier foraj-extracţie
1 poligon tehnologic
 
 Baza sportivă
sală de sport
teren de sport
teren de tenis
 Biblioteca
31200 volume
colecţii de reviste de specialitate
software educaţional
Alte dotări
 
 Căminul internat  –  250 locuri
 
 Cantina  – 200 locuri
 
 Cabinete medicale
cabinet de medicină generală, cu izolator
cabinet stimatologic
 
 Alte spaţii
sală de festivităţi
cabinet de informare şi documentare pentru cadrele didactice
ateliere de întreţinere
parcul şcolii