Corpul A
8 săli de clasă la parter
7 săli de clasă la etajul I
6 săli de clasă la etajul 2
 
Corpul B
4 laboratoare de informatică
1 laborator multimedia
1 laborator de fizică
1 laborator de chimie
3 săli de clasă la parter
3 săli de clasă la etajul I
10 săli de clasă la etajul 2
Ateliere şcolare
1 atelier prelucrări mecanice
1 atelier sudură-forjă
4 ateliere lăcătuşerie
1 atelier electrotehnică
1 atelier foraj-extracţie
1 poligon tehnologic
 
 Baza sportivă
sală de sport
teren de sport
teren de tenis
 Biblioteca
31200 volume
colecţii de reviste de specialitate
software educaţional
Alte dotări
 
 Căminul internat  –  250 locuri
 
 Cantina  – 200 locuri
 
 Cabinete medicale
cabinet de medicină generală, cu izolator
cabinet stimatologic
 
 Alte spaţii
sală de festivităţi
cabinet de informare şi documentare pentru cadrele didactice
ateliere de întreţinere
parcul şcolii
Font Resize
Contrast