OFERTA DE ȘCOLARIZARE, ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024

Clasa a IX-a – ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, CURSURI DE ZI, CU FRECVENȚĂ

Filiera Teoretică:
Profilul Real, specializări:
-Matematică – Informatică / intensiv informatică , 1 clasă, 26 locuri
-Ştiinţe ale naturii , 1 clasă, 26 locuri
Profilul Umanist, specializări:
-Filologie / intensiv limba engleza – 1 clasă, 26 locuri
-Stiinte sociale, 2 clase, 52 locuri
Filiera Tehnologică:
• Profilul Resurse naturale si protectia mediului, calificare profesională:
-Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, 1 clasă, 24 locuri
• Profilul Tehnic, calificare profesională:
-Tehnician mecatronist, 1 clasă, 24 locuri
-Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, 1 clasă, 24 locuri

Filiera Vocațională:
• Profilul Sportiv, calificare profesională:
-Instructor sportiv, 1 clasă, 12 locuri – volei, 12 locuri – baschet.

Clasa a IX-a - ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, 3 ANI, CURSURI DE ZI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, DOMENIUL MECANICĂ, calificări profesionale:

-Sudor: 0,5 clase, 12 locuri
-Mecanic utilaje și instalații în industrie: 0,5 clase, 12 locuri  

Clasa a IX-a - ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, 3 ANI, CURSURI DE ZI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, DOMENIUL ELECTROMECANICĂ

    Ca noutate pentru anul școlar 2023 - 2024, DONALAM SRL (fostul Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște) organizează și susține financiar prin contract de parteneriat educațional, o clasă de învățământ dual cu un număr de 28 de locuri, la calificarea Electromecanic utilaje și instalații industriale. Timp de 3 ani, elevii acestei clase vor studia după un curriculum actualizat, vor beneficia de stagii de practică în cadrul societății, de bursă profesională în valoare de 200 lei/lună, de bursă de 600 lei/lună oferită de DONALAM SRL, rechizite, examinări medicale, premii pentru stimularea performanței școlare.